پادکست چک لیست تولید محتوا

در اپیزود شماره 2 پادکست فارویت به چک لیست تولید محتوا و این که چه زمانی محتوای ما آماده انتشار است، پرداخته و مورد بررسی قرار می دهیم. جزئیات محتوای متنی این پادکست را می توانید در فارویت مطالعه کنید.


دریافت و شنیدن پادکست چک لیست تولید محتوا ::

https://dl.webmasterplus.ir/Content-generation-checklist_WebMasterPlus.ir_.mp3

دریافت پادکست چک لیست تولید محتوا