پادکست مدیریت کامنت های منفی در شبکه های اجتماعی

پادکست مدیریت کامنت های منفی در شبکه های اجتماعی

راه حلی برای ارتباط با کاربران خواهد بود.

این پادکست برگرفته شده از محتوای دانالو می باشد.

اجرای توسط صادق رشیدیان

مطالعه پادکست مدیریت کامنت های منفی در شبکه های اجتماعی ::

پیام را دریافت کنید

پیام را با دقت بخوانید مشکل را شناسایی کنید ببینید که چگونه می توانید مشکل را حل کنید.

اسکرین شات بگیرید

با گرفتن یک اسکرین شات از پیام آن را ثبت کنید. بدین ترتیب می توانید با کمک همکاران خود راهی

برای حل آن پیدا کنید.

پیام را پاک نکنید

با مخاطبان خود شفاف باشید چیزی را از نظر آن ها پنهان نکنید و حساسیت به وجود نیاورید.

تاخیر نداشته باشید

در اینجا، وقت شناسی بک نکته کلیدی می باشد. اکثر کاربران شبکه های اجتماعی انتظار دیدن

پاسخ در کمتر از 1 ساعت را دارند.

آرامش خود را حفظ کنید

پیش نویس پیام های خود را آماده کنید به اصل ارائه خدمات خوب به مشتریان توجه کنید یادتان باشد پاسخ

شما مورد توجه تمامی مخاطبانتان خواهد بود.

به پیام شخص پاسخ دهید

پاسخ خود را ارسال کنید در صورت امکان عذرخواهی کنید و راه حلی مناسب ارائه دهید.

دریافت و شنیدن پادکست مدیریت کامنت های منفی در شبکه های اجتماعی ::

https://dl.webmasterplus.ir/Manage_comment_128_MrWebmaster.ir_.mp3

 

 

پادکست مدیریت کامنت های منفی در شبکه های اجتماعی