پادکست رنک برین چیست

به پادکست رنک برین چیست می پردازیم.

این پادکست برگرفته شده از وب 24 می باشد.

مطالعه پادکست رنک برین چیست ::

رنک برین (RankBrain) قسمتی از متدهای گوگل است که تصمیم میگیرد

چه صفحاتی رتبه دریافت کنند و چه صفحاتی رتبه دریافت نکنند.

بسیاری از منابع آنلاین رنک برین را مهمترین فاکتور رتبه دهی در گوگل می دانند.

هنگامیکه شخصی کلمه کلیدی مشخصی را جستجو میکند، گوگل با کمک هوش مصنوعی

خود، یعنی رنک برین منظور کاربر را از کلمه کلیدی جستجو شده متوجه می شود.

رنک برین بهترین حدس خود را در باره منظور کاربر ارائه می دهد.

حدسیات رنک برین براساس رخدادهای قبلی در موتور جستجو، مکان جغرافیایی و عادات جستجوی کاربر

ارائه می شود. گوگل همیشه از رنک برین RankBrain استفاده نمیکند. بلکه تنها در مواردی از هوش مصنوعی

خود استفاده می کند که به کمی کمک برای تشخیص منظور کاربر از واژه جستجو شده احتیاج داشته باشد.

دریافت و شنیدن پادکست رنک برین چیست ::

https://dl.webmasterplus.ir/Ranbrain_128_MrWebmaster.ir.mp3

 

 

پادکست رنک برین چیست