پادکست ۵ قانون مهم کپی رایتینگ (بازاریابی محتوا)

پادکست 5 قانون مهم کپی رایتینگ (بازاریابی محتوا) به شما نکات و مثال هایی ارزشمندی تقدیم می کند. این پادکست برگرفته اینفوگرافیک مدیر تی وی و مثال ها و تجربیات شخصی صادق رشیدیان می باشد.


قانون اول: مخاطب را دریابید

هرکس تنها یک چیز برایش مهم است و آن، منافعی ست که از محصول یا خدمات تان عایدش می شود!

پس حتما این چند سوال را از خود بپرسید:

چه فایده ای برای طرف خواهید داشت؟

چه سودی را به او خواهید رساند؟

به چه چیزی احتیاج دارد؟


قانون دوم: 20-80

در 80 درصد حرف تان “مشتری” را مخاطب قرار دهید و 20 درصد (حداکثر!) از خودتان حرف بزنید.

به عبارتی، به ازای هر 8 باری که از کلمات “تو” و “شما” استفاده کردید، نهایتا 2 بار از کلمه “من” و “ما” استفاده کنید.


قانون سوم: قانون Keep it Simple Stupid

انقدر ساده که احمق ها هم بفهمند!

معنی این روش این است که لطفا انقدر از کلمات تخصصی و قلمبه سلمبه استفاده نکنید!

نمی خواهید که مخاطب را گیج کنید، او بالاخره باید بفهمد که چه می گویید تا بتواند تصمیم بگیرد.


قانون چهارم: قانون قلم قرمز

ویراستارها معمولا یک خودکار قرمز در دست شان می گیرند و مطلب نهایی نویسنده را بازبینی می کنند و آن چه را که بی خودی اضافه است، خط می زنند. شما هم چنین کنید! از اول متن تان را بخوانید و حدودا 30% را پاک کنید.


قانون پنجم: قانون SLAP

متن تان باید این کارها را به ترتیب، با مخاطب تان بکند:

متوقف شود (Stop)

ببیند / بشنود (Listen / Look)

اقدام کند / واکنش نشان دهد (Act)

بخرد (Purchase)

به مخاطب التماس نکنید که از شما خرید کند. به نوعی، یک گوشه ای بنشینید و کاری کنید که او با گذشتن از این 5 مرحله، خواسته شما را محقق کند.

کپی رایتینگ (بازاریابی محتوا) را جدی بگیرید و همواره نسبت به محتوایی که تولید می کنید دقت و توجه لازم را داشته باشید.


پادکست تولید محتوای جذاب و ۵ راز نهفته می تواند کاربردی و مفید باشد


دریافت و شنیدن پادکست 5 قانون مهم کپی رایتینگ (بازاریابی محتوا) ::

https://dl.webmasterplus.ir/Az_Hame_Ja_Plus_4_.mp3

 

5 قانون مهم کپی رایتینگ (بازاریابی محتوا)